Categories
Атракции Берковица

Ски Курорт Берковски Балкан Ком 2016

Един от проектите,които всяка година се започват и досега нищо не направено 🙂 Дано тази година наистина започнат а не като всяка година,че стана смешно. 😉 И надявам се наистина да се запази природата,защото това ще отличи курорта от бетонираното Банско.

За последно в медиите вестник Строителтво Имоти че на 06.04.2009 г е обсъждан ОВОС за обекти от комплекса „Берковски балкан“ .

Пред експерти от Министерството на околната среда и водите, областната администрация, “Главболгарстрой” и граждани бе представено влиянието върху околната среда на Състезателна и туристическа ски писта 1 и Пътническа въжена линия 1.
Линията ще свързва хижа “Ком” с връх Среден Ком.

Това са първите два обекта, с които учреденото между общината и “Главболгарстрой” акционерно дружество “Ком 2016” започва реализацията на спортно-туристическия комплекс.

Голямата Ски пистата на Ком е най важният етап според мен това ще доведе скиори… И ще може да се развива бизнес…

Ето повече за оригиналния проект че почти е изчезнало от интернет. Цъкнете и на снимките изглежда добре 🙂

Берковската планина, с най-висок връх Ком /2016/, разполага с най-добрите в Западна Стара планина условия за развитие на ски алпийски дисциплини. Това, както и близостта с големи градове – София, Враца и Монтана, обуславя перспективите за развитие на района като самостоятелен, високопланински климатичен и спортно-туристически курорт с местно и национално значение.
Спортно- туристическата зона е разположена в Берковския дял на Стара планина от кота 900 до кота 1940 м надморска височина. Естественото и развитие е от района на връх Ком към Берковица и с. Бързия. Релефът е разнообразен, със северно и североизточно изложение, с наклон между 10 и 50 % . Климатът е с добра устойчивост на снежната покривка – 4 месеца.
Има вече съществуваща писта от 800 м с два стационарни ски-влека.
Проектът предвижда изграждането на 6 въжени линии.
Седалков лифт 1 и седалков лифт 3 – ще служат за връзка към най-високите точки – Среден и Малък Ком. Седалков лифт 2 ще свързва двете направления на зоната и прилежащите им ски-писти. Седалков лифт 4 ще свързва вр. Щърковица със с. Бързия. Последните два ще бъдат използвани като основни, ако лоши метеорологични условия пречат за използването на лифт 1 и лифт 3.
Предвижда се и връзка с Берковица чрез изграждане на на още два лифта – лифт 5 и лифт 6. Това ще позволи и изграждането на леглова база в района на града.
Самите ски-писти ще предлагат възможности за всички категории скиори.

Скиорска зона І- “Ком” – за средни и добри скиори – от вр. Среден Ком до Долна станция на седалков лифт 1 . Пистата е разнообразна , предимно “синя”.
Скиорска зона ІІ – “Малък Ком” – за добри и много добри скиори, стига до междинна станция на седалков лифт 2.
Скиорска зона ІІІ – “Фунията” –за слаби и средни скиори , от х. Ком до междинна станция на седалков лифт 2
Скиорска зона ІV – “Митериза” –за добри и много добри скиори
Скиорска зона V – “Хижа Ком” – за средни и добри скиори.

Всяка от ски зоните е обезпечена с транспортни съоръжения и ски-писта.
Транспортните съоръжения / лифтовете/ са с обща дължина 9400 /вкл. и съществуващите/ и капацитет 1045 бр. на час
Общата дължина на пистите – 13 160 м с опции в бъдеще да достигнат до 25 км .
При тези съоръжения оптималният брой скиори, които могат да се намират едновременно в зоната, ще възлезе на около 2 500 души с възможност за увеличение до 1.5 пъти.
Предвижда се основните лифтове да са с открити три и четириместни седалки, с изключение на лифт 6 /по проект кабинков/ .
Планира се и писта за сноуборд, съоръжения и писти за биатлон, както и площадки за делтапланеризъм и парапланеризъм.
На тази база се определя и необходимия леглови фонд в СТЗ.

* “Хижа КОМ” – общо 300 легла ( от тях 200 нови легла);
* ядро “Долна кория” – 200 легла;
* ядро “Щърковица” – 1000 легла;
* ядро “Пръшковица” – 700 легла;
* Общо: 2200 легла

Още 2500 нови легла се предвижда да се изградят в гр. Берковица.
Първоетапното строителство включва строителство на ски-пистите, подемните съоръжения, обслужващите обекти, места за паркиране и част от хотелската база за около 1000 /хижа ком и Долна кория/ легла. Изграденият първи етап трябва да бъде напълно завършен , във вид, позволяващ нормална експлоатация на курорта в този му стадий на развитие и постигане на бърз ефект от вложените инвестиции.
Предвижда се голяма час от хотелските и съпътстващи услуги да се предоставят в ръцете на местната частна инициатива, особено в района на началната станция на лифта, гр. Берковица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.